Teller vanaf 2010:

 

Goed wonen is essentieel voor gezondheid en de basis voor het dagelijks functioneren.

Voor starters is het huren of kopen van een woning vaak een moeilijk te nemen hindernis.

Het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van starters is daarom zeer gewenst!

Eigenschappen als verantwoordelijkheidsbesef en economische zelfstandigheid  zijn  factoren die pleiten voor het kopen van een eigen woning door starters.

Een goede woning moet  meer zijn dan  een dak boven het hoofd, moet herkenbaar zijn, gelegen in een prettige woonomgeving én toekomstwaarde hebben.  

 Speciaal voor starters is er nu een bouwmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt een betaalbare woning met groeipotentie te verwerven.  

Twinstart ontwikkelde voor  de hoofd draagconstructie een  geheel nieuw afwijkend bouwprincipe.

De onderdelen van deze draagconstructie zijn zodanig  gestandariseerd,  dat deze een simpele en voor de hand liggende  nieuwe fabrieksmatige productiemethode mogelijk maakt.

Deze standarisatie  sluit de mogelijkheid niet uit, door eigen inbreng zowel binnen als buiten de hoofdstructuur, de woning toch een eigen gezicht te geven.

De gekozen bouwmethode maakt het mogelijk snel, betaalbaar en flexibel te bouwen.

De flexibiliteit  blijkt vooral doordat het mogelijk is op elke beschikbare bouwplaats van voldoende afmeting,  verspreid over meerdere bouwplaatsen te bouwen, de noodzaak van grote series op één bouwplaats is er niet.

De voorkeur van Twinstart gaat uit naar een relatief grondsparende opzet van twee aan twee geschakelde individuele woningen.

Om binnen  aanvaardbare bouwkosten te blijven, is de woning  voorzien van uitsluitend alle noodzakelijke basisvoorzieningen.  

Bij de woningopzet zijn constructieve voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken ook in een later stadium, naar eigen behoefte en inzicht verandering van indeling, een extra dakkapel of een volwaardig balkon te realiseren.

Het resultaat is, een eigenzinnige, betaalbare indivduele woning, twee aan twee geschakeld. 

Iedere individuele woning heeft alle mogelijkheden, om door eigen inbreng een leef en woonklimaat te realiseren waarin men zich volledig thuis kan voelen.