Teller vanaf 2010:

 

Kennismaking stap één

 

Het doel van Twinstart is binnen een wat ruimere woon situering betaalbare woningen te bouwen.

De bedenkers van Twinstart zijn van mening dat het bouwen vanindividuele woningen in een zelfstandige projectvorm daarvoor de oplossing is.

Dit type woning met eigen zijtuin en zijgevel heeft als voordeel dat op eigen grond parkeren mogelijk is en bouwkundig de mogelijkheid om door het kiezen van een andere bouwbenadering er een grote efficiëntie slag te maken is.

Door met vergaande prefabricatie het gangbare bouwproces fundamenteel aan te passen kan gesproken worden van een nieuwe manier van bouwen.

Dit betekent een door functie bepaalde scheiding tussen het leefgebied van de woning ( de woonkern) en het deel van de woning met verdiepingtrap en natte ruimten.

Uitgangspunt is prefabricatie van de woningbasis als platform waarop in grote verscheidenheid van uiterlijke variatie verder gebouwd kan worden .

Het leefgebied (de woonkern) wordt samengesteld uit vier modulaire betonnen elementen waarin alle voorzieningen zijn verwerkt.

Het woningdeel met verdiepingtrap en natte ruimten wordt als rugzakelement in twee delen aan de zijgevelzijde van de woonkern bevestigd.

De inwendige breedtemaat van de woningkern kan variëren van 4.00 t/m 5.20 m1 bij een lengte tot c.a. 10.00 m1; de aan de zijgevel gekoppelde unit met verdiepingtrap en natte ruimten met een uitwendig maat van b.x l. 1.55 x 5,70 m1.

Inclusief dit rugzakelement ontstaat een uitwendige woning breedte van 6,00 t/m 7.20 m1        

Op dit basisconcept (platform)waarin zoals eerder vermeld alle essentiële voorzieningen verwerkt zijn, wordt de bovenverdieping met dak in een houtskelet uitvoering aangebracht.

De koper heeft keuze uit de dakvorm en kan daarna grotendeels de uiterlijke vormgeving en het uitvoeringsniveau bepalen.

Uitgangspunt van dit concept is de keuze, de woning geheel professioneel, als casco of zelf af te bouwen. 

Globaal is bij een inwendige woningkernbreedte van 4.00 m1 een minimale bouwkavelmaat van 8.00x25.00 m1 benodigd. (totale kosten bouwkavel en woning ca. € 150.000)

Met de opzet van dit concept is het mogelijk landelijk verspreid over stad, dorp of gehucht flexibel half vrijstaande woningen in nagenoeg elke gewenste vorm te realiseren.

Door de basis te standaardiseren is het mogelijk op een prijstechnisch transparante wijze een bijdrage te leveren aan de bouw van een betaalbare woning.

Door de landelijke spreiding is het voor Twinstart niet mogelijk vooraf een goede inschatting te maken over het al dan niet beschikbaar zijn van bouwkavels.

Is uw belangstelling gewekt en heeft u al dan niet de beschikking over een bouwkavel kunt u Twinstart dit geheel vrijblijvend kenbaar te maken.

Dit is mogelijk op info@twinstart.nl